TÌM HIỄU VẢY LIỂN HỆ VỚI ĐÒN, THẾ ĐÁ CỦA GÀ, CÁC LOẠI VẢY KHẮC NHAU

TÌM HIỄU VẢY LIỂN HỆ VỚI ĐÒN, THẾ ĐÁ CỦA GÀ 

Mỗi cái vảy đóng trên chân gà đều Có tác động liên hệ với thế đá, đòn đá của gà đó. Nếu gặp vảy tốt, điểm tốt thì gà có nhiều đòn hay thế hiểm. Ngươc lại nên gặp vẩy xấu thì gà tôi, không nên nủôi.
Xin mời quý bạn cùng tham khẩò:

Xem Thêm:

 - Vân án hoành khai: Vẩy vấn nứt giữa một đường nhỏ xuông. Vảy này đá ngang hiểm và hay chém.
- Tả công: Phía trước có hai vảy hàng quách liên tiếp nút xuống một đường nhỏ giữa gọi là xuyên thành, gà có vảy này thì chém và hay ' đá ngang.
- Yểm nguyệt: Vảy ổ hàng quách, đầu cao đuôi tròn hơi thấp gà hay đá vỉa, hay làm bộ thun đầu xòe đuôi, căn hâu căn lông mã mà đá.
- Lạc ma hàm cốc: Vẳy ổ hàng quách từ cựa trở xuống, đầu tròn, gà này_đả mé hẩu, đá ngang, càng khuya càng đá dũ.
- Úp chậu: Từ chậu trở lên 4-5 vảy liển khai một đường nhỏ gọi là úp chậu hay chúc dưới, gạt chân gà kia rồi đã vỉa hay đá gò cương.
- Âm dương tương giao: một chân có vảy Án thiên, chân kia có vảy phủ địa, gà này đá rất độc, gà dữ trăm con mới có một
- Tứ trụ giáp: hai chân đều có vảy Án thiên, và chân kia còn có thêm vảy phủ địa, gà này rất dữ, gắp phải tránh
- Song âm song dương: Hai chân đều có An thiên,  và hai chân cũng có thêm hai vảy vấn cản độ 1-2. Gà tốt.

- Thượng hạ giao chính: Một chân có vấn ba cái, chân kia có ba điểm đen hoặc đỏ. Gà này đại dữ, đòn độc hiểm, khó tìm.
- Tam âm tam dương: Hai chân đều có ba điểm, dưới có vấn ba vẩy. Gà quý lắm.
- Lục đình lục giáp: Mỗi chân đều có ba vảy vấn _ quanh cựa thì gọi là tam cường. Gà này đã ít nhưng đau đòn.
- Lục kích giáp: Gà chân khô, chu vi nhỏ hoặc đen, hai đầu nhọn, đá đòn ác hiểm.
- Văn án đồng giao: Xuyên giáp, Lạc mả giáp ở dưới cựa hai nút gọi là văn án đồng giao. Bên quách bên xuyên giáp, lạc mà giáp, gà này có tài đã hẩu, đá mé, phần đòn tuyệt diệu.
- Văn vô toàn tài: Gà một chân có ba hàng, chân kia hai hàng, gà đòn thế tuyệt luân, đã chỉ có thắng.
- Gà có điểm nhỏ ẩn trong vảy lớn, màu đỏ hay xanh là gà dữ đòn, ra trường không thua sút ai.
- Gà chân có vảy quý đóng từ cựa trở xuôhg, gà này đã vừa đủ đòn lại vừa gặp may.
- Chân có ba bốn dậm, chân kia có 2—3 vẩy dặm (kể từ vẩy thứ tư trở lên), hoặc chân có chân không. Gà này gặp đâu đá đó, thế đã không rõ ràng, không bí hiểm.
- Vảy hàng thành vấn hàng quách, gà này đá hẫu.
- Vảy hàng quách vấn hàng thành, gà này đã thất bát hay thua.
- Hai hàng vảy đóng đối nhau, mí vây thành lấn qua vảy quách gọi là giao long thì đã đau và hiếm.
- Hai hàng vảy trên cựa đóng chặt rõ ràng, còn dưới thì đóng thưa thớt rời rạc. Gà này ban đầu đã đủ sau đã lơi dân gọi là tiên phú hậu bần. Ngược lại, trên rời rạc dưới đóng chặt sát mí ngang rõ ràng, ban đầu đã ít, càng về khuya càng đã đủ gọi là tiền bần hậu phú.
- Gà hai chân có 2 vảy vấn từ cựa trở lên, gà này hay đá sỏ ngang.
- Gà lắc mặt, né lông, chân chúm, ga này đã rất thiện nghệ, hay ăn độ.
- Gà lông tượng (voi): Haì bên cánh lông nào bẻ Vào không gây, mềm dẻo là lòng tượng.
- Gà lông thép: Trên góc lông đuôi có một chỉ nhỏ, phất phơ và một lòng mặt trăng Cạnh dưới lớp lòng đỏ thì thấy một lòng quắn như lò xo, kéo ra thì dài, thả vô quấn lại như cũ, gà này hay vô cùng.

VẢY KHẮC VẢY:

Gà có vảy tốt xấu khác nhau. Đành rằng hễ gặp vảy tốt thì chọn nuôi, còn gà có vảy xấu thì ta nên dứt khoát loại bỏ, Nhưng cạnh đó, ngay các vảy tốt cũng có phần kỵ nhau giữa gà minh với gà người. Ta nên hiểu kỹ việc này để khi cấp độ khỏi lầm lẫn, thua oan:
- Huyền châm, lông voi thằng vẩy son. — Vảy son thắng vẩy mực.
- Vảy mực thắng khai vương.
- Khai vương thắng vảy nhựt thần.
- Nhựt thân thắng công tự.
- Công tự thằng vảy bán nguyệt.
- Bản nguyệt thằng Kim qui.
- Vẳy Kim qui thắng Khấu tự.
- Vảy Khấu tự thắng Cúc bồn.
- Vảy Cúc bổn ít gặp may.
- Khai vương thằng Tam tài.
- Bớp son thắng bớp mực.
-Nguyệt phủ thắng Tứ thành.
Ta nên căn cứ vào đó mà so đo, tính toán sao cho có lợi mới có cấp độ.
Xem đá gà cựa sắt hay mới nhất tại http://www.ucw8.com


Share this

Related Posts

Previous
Next Post »